فروش در دیجی کالا و بامیلو

با آنلاین‌شید میتوانید محصولات خود را در مارکت پلیس Market Place های فعال کشورمان به فروش برسانید. تمرکز اصلی آنلاین‌شید بر دو مارکت پلیس دیجی کالا و بامیلو بوده است. آنلاین شید تاکنون توانسته است نزدیک به ۲۰۰۰ تنوع کالایی مختلف برای چندین شرکت در دیجی کالا در معرض فروش قرار دهد و با فروش روزانه بیش از ۲۰۰ کالا فعالیت خود را در این فروشگاه آنلاین ادامه میدهد.