سایر خدمات

در کنار خدمات اصلی آنلاین‌شید و در جهت تکمیل خدمات مورد نیاز برای ورود به عرصه فروش آنلاین مجموعه‌ای از خدمات جانبی توسط تیم آنلاین‌شید به مشتریان ارائه می‌گردد. این خدمات شامل طراحی لوگوی شخصی،طراحی پست‌های اینستاگرام، انتخاب و طراحی نام، خرید و اتصال دامنه سایت و سایر خدمات لازم می‌باشد.